Emma Shipley

Ph.D. Student

Advisor: Penny Vlahos


B.S., University of Northern Iowa (Biochemistry)

Emma Shipley
Contact Information
Emailemma.shipley@uconn.edu